Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 2.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Obrtelová Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Dofková Simona
2. Dubczaková Eva
3. Hanáková Jana
4. Holub Robert
5. Chmelařová Zuzana
6. Kidová Irena
7. Klikarová Božena
8. Kráčmarová Dana
9. Malinovská Dana
10. Mlynaričová Olga
11. Pavlovská Bronislava
12. Petruželová Alena
13. Procházková Iveta
14. Švestková Jarmila
15. Valentíková Svatava
16. Vavříková Ivana
17. Večeřová Ivana
18. Vilímková Ivana
19. Vinklárková Pavla
20. Vlček Martin
21. Vogelová Vladimíra
22. Volková Jana
23. Vybíralová Jana
24. Vyroubalová Helena
25. Zapletalová Lenka
26. Zbořilová Jitka
27. Zbořilová Soňa
28. Zbožínková Milena
29. Zdařilová Helena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště