Výpis třídy

Školní rok: 2000 / 2001
Obor: Číšník, servírka
Třída: Č 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Filipová Božena
Příjmení a jména studentů:
1. Albrechtová Gabriela
2. Begalová Romana
3. Bořilová Veronika
4. Bulová Kateřina
5. Čerňavová Martina
6. Černoušek Filip
7. Holík Vlastimil
8. Hrazdil Zbyněk
9. Hudec Filip
10. Ivanovský Oto
11. Knolová Jana
12. Konupčíková Šárka
13. Křivánková Marta
14. Kubáčová Martina
15. Lakatoš Pavel
16. Matoušek Michal
17. Mňačková Kateřina
18. Ohemová Marie
19. Pohlídalová Ivana
20. Potůčková Lenka
21. Procházka František
22. Procházka Petr
23. Procházková Eva
24. Richterová Simona
25. Řezníčková Olga
26. Suchá Markéta
27. Vyhnánek Vlastimil
28. Zezulová Marta
29. Žáčková Ivana
30. Žuja Martin
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště