Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 3.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Obrtelová Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Bednářová Helena
2. Dofková Simona
3. Dubczaková Eva
4. Hanáková Jana
5. Holub Robert
6. Kidová Irena
7. Klikarová Božena
8. Kráčmarová Dana
9. Malinovská Dana
10. Mlynaričová Olga
11. Pavlovská Bronislava
12. Procházková Iveta
13. Valentíková Svatava
14. Vavříková Ivana
15. Večeřová Ivana
16. Vepřeková Hana
17. Vilímková Ivana
18. Vinklárková Pavla
19. Vlček Martin
20. Vogelová Vladimíra
21. Volková Jana
22. Vyroubalová Helena
23. Zapletalová Lenka
24. Zbořilová Jitka
25. Zbořilová Soňa
26. Zbožínková Milena
27. Zdařilová Helena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště