Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Jiří Pravda
Příjmení a jména studentů:
1. Švidrnochová Drahomíra
2. Bašná Jitka
3. Bogarová Štěpánka
4. Boháčová Anna
5. Budová Jarmila
6. Čechová Marta
7. Červenková Eva
8. Drábková Hana
9. Dvořáková Růžena
10. Horáková Vlasta
11. Hrušková Miroslava
12. Jenčková Mariana
13. Josefíková Drahomíra
14. Kopecká Květoslava
15. Košutová Ladislava
16. Kubanová Libuše
17. Lišková Anežka
18. Marčíková Milada
19. Mikulíková Naděžda
20. Opluštilová Růžena
21. Popelová Anna
22. Růžičková Hana
23. Spáčilová Marie
24. Svobodová Svatava
25. Širůčková Anna
26. Valášková Jitka
27. Vašíčková Marie
28. Vyroubalová Hana
29. Zmeškalová Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště