Výpis třídy

Školní rok: 1987 / 1988
Obor: Potravinářský průmysl
Třída: S2.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Saitzová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Bambuchová Romana
2. Bartoňová Monika
3. Běhal Roman
4. Brokeš Jiří
5. Doležel Vladimír
6. Gubová Milada
7. Hlaváčková Jaroslava
8. Honěk Tomáš
9. Horáková Zdeňka
10. Hurtová Olga
11. Klemešová Marcela
12. Konečná Ivana
13. Königová Marcela
14. Lavičková Jiřina
15. Mališová Věroslava
16. Michna Richard
17. Pannová Inéz
18. Preissová Radomíra
19. Rychlíková Dagmar
20. Salomonová Gražyna
21. Stiskálek Vladimír
22. Vala Pavel
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště