Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Kuchař - číšník s odborným zaměřením na Kuchař
Třída: KU 2. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Rovenský Milan
Příjmení a jména studentů:
1. Andresová Eliška
2. Bahounková Jarmila
3. Bátěk Jiří
4. Bednářová Pavla
5. Benediktová Zdeňka
6. Bujnová Anna
7. Dohnalová Irena
8. Gerešová Hana
9. Hariň Josef
10. Hofírková Anna
11. Hofmanová Ilona
12. Hudečková Anna
13. Jandová Stanislava
14. Kvapilová Helena
15. Melichová Zdeňka
16. Morong Ladislav
17. Popelková Ivana
18. Prášilíková Jaroslava
19. Procházková Ivana
20. Remiášová Věra
21. Rohrerová Lenka
22. Sedláček Roman
23. Skopal Pavel
24. Slezáková Daniela
25. Slouková Vlasta
26. Spáčilová Stanislava
27. Surmová Věra
28. Svrchokryl Jaroslav
29. Šimáková Alena
30. Valouchová Jaroslava
31. Zbořilová Ivana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště