Výpis třídy

Školní rok: 1966 / 1967
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 1. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Kopecká Marta
Příjmení a jména studentů:
1. Barešová Jarmila
2. Drešlová Jarmila
3. Dubová Olga
4. Elnerová Božena
5. Gregorová Marie
6. Grusová Bohuslava
7. Hubáčková Alena
8. Jořenková Jaroslava
9. Jurníková Marie
10. Kadalová Helena
11. Kostková Alena
12. Kučerová Zdeňka
13. Kudýnová Vladimíra
14. Kyselá Marie
15. Moťková Marie
16. Nováková Jana
17. Pávková Marie
18. Pechrová Milada
19. Pelcová Miroslava
20. Petrová Libuše
21. Pospíšilová Jiřina
22. Sýkorová Růžena
23. Švecová Miroslava
24. Večeřová Miluše
25. Zatloukalová Karla
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště