Výpis třídy

Školní rok: 1966 / 1967
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Přikrylová Milada
Příjmení a jména studentů:
1. Bambuchová Jiřina
2. Bauerová Marie
3. Bláhová Jana
4. Calábková Vladislava
5. Carbolová Helena
6. Čecháková Marie
7. Čechová Marie
8. Černá Helena
9. Číhalíková Karla
10. Danišová Antonie
11. Dreiseitlová Marie
12. Hejtmánková Jana
13. Kalvachová Libuše
14. Klučková Jaroslava
15. Koňaříková Anna
16. Kovářová Dagmar
17. Krejčová Marie
18. Látalová Hana
19. Lehárová Jitka
20. Machová Dobroslava
21. Maňáková Eva
22. Otava Josef
23. Patáková Alena
24. Švarcová Vlasta
25. Tichá Zdeňka
26. Viktorinová Ivana
27. Vyskočil Milan
28. Vysoudilová Alena
29. Vyšňanová Emilie
30. Wolfová Jarmila
31. Zamazalová Božena
32. Žaloudíková Marie
33. Žůrková Anna
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště