Výpis třídy

Školní rok: 1968 / 1969
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Vyvlečka František
Příjmení a jména studentů:
1. Bambuchová Jiřina
2. Calábková Vladislava
3. Carbolová Helena
4. Čecháková Marie
5. Čechová Marie
6. Černá Helena
7. Číhalíková Karla
8. Danišová Antonie
9. Dreiseitlová Marie
10. Hejtmánková Jana
11. Kalvachová Libuše
12. Klučková Jaroslava
13. Koňaříková Anna
14. Kovářová Dagmar
15. Krejčová Marie
16. Látalová Hana
17. Lehárová Jitka
18. Machová Dobroslava
19. Maňáková Eva
20. Otava Josef
21. Patáková Alena
22. Švarcová Vlasta
23. Tichá Zdeňka
24. Viktorinová Ivana
25. Vyskočil Milan
26. Vysoudilová Alena
27. Vyšňanová Emilie
28. Wolfová Jarmila
29. Zamazalová Božena
30. Žaloudíková Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště