Výpis třídy

Školní rok: 1966 / 1967
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Dostálová Miloslava
Příjmení a jména studentů:
1. Baslerová Alena
2. Bednaříková Alena
3. Bejová Ludmila
4. Bílá Dagmar
5. Čedíková Irena
6. Černá Alena
7. Dadáková Eliška
8. Janošíková Marie
9. Kaňáková Alena
10. Linhartová Věra
11. Máslerová Milada
12. Mifková Zdeňka
13. Procházková Milada
14. Pyšná Radomila
15. Skýpalová Milada
16. Srovnalová Danuše
17. Šmídová Marie
18. Štefanová Milena
19. Trnečková Marie
20. Vrbová Jana
21. Vrlová Dagmar
22. Zapletalová Dana
23. Zbořilová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště