Výpis třídy

Školní rok: 1968 / 1969
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Kvasničková Bihumila
Příjmení a jména studentů:
1. Albrechtová Bronislava
2. Baslerová Alena
3. Bednaříková Alena
4. Bejová Ludmila
5. Bílá Dagmar
6. Čedíková Irena
7. Černá Alena
8. Dadáková Eliška
9. Fialová Antonie
10. Janošíková Marie
11. Kaňáková Alena
12. Linhartová Věra
13. Máslerová Milada
14. Mifková Zdeňka
15. Nečesaná Marie
16. Procházková Milada
17. Pyšná Radomila
18. Skýpalová Milada
19. Skývová Zdena
20. Srovnalová Danuše
21. Šmídová Marie
22. Štaffová Marie
23. Štefanová Milena
24. Trnečková Marie
25. Vatterová Miloslava
26. Veselková Marta
27. Vrbová Jana
28. Vrlová Dagmar
29. Zapletalová Dana
30. Zbořilová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště