Výpis třídy

Školní rok: 1981 / 1982
Obor: Kuchař - číšník s odborným zaměřením na Kuchař
Třída: KU 3. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Rovenský Milan
Příjmení a jména studentů:
1. Andresová Eliška
2. Bahounková Jarmila
3. Bátěk Jiří
4. Benediktová Zdeňka
5. Bujnová Anna
6. Dohnalová Irena
7. Gerešová Hana
8. Hariň Josef
9. Hofírková Anna
10. Hofmanová Ilona
11. Hudečková Anna
12. Kvapilová Helena
13. Melichová Zdeňka
14. Morong Ladislav
15. Popelková Ivana
16. Prášilíková Jaroslava
17. Procházková Ivana
18. Remiášová Věra
19. Rohrerová Lenka
20. Sedláček Roman
21. Skopal Pavel
22. Slezáková Daniela
23. Slouková Vlasta
24. Surmová Věra
25. Svrchokryl Jaroslav
26. Šimáková Alena
27. Valouchová Jaroslava
28. Zbořilová Ivana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště