Výpis třídy

Školní rok: 1988 / 1989
Obor: Prodavač se zaměřením pro smíšené zboží a pro textil a odívání
Třída: P. E
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Bačová Renáta
2. Burďáková Marcela
3. Černá Šárka
4. Dohnalová Radka
5. Ďopanová Pavla
6. Dostálová Ludmila
7. Eichlerová Jitka
8. Frohmanová Jaroslava
9. Gáborová Eva
10. Hamplová Renata
11. Hejkrlíková Jana
12. Horníčková Lenka
13. Horníčková Lenka
14. Horvátová Ivona
15. Houšťavová Markéta
16. Jančářová Pavla
17. Jašíčková Marcela
18. Kempná Markéta
19. Kobzová Miluše
20. Kolářová Vladislava
21. Konečná Lucie
22. Kropáčová Pavlína
23. Lechnerová Radka
24. Lechnerová Radka
25. Macháčková Radka
26. Macháčková Radka
27. Mólerová Andrea
28. Mólerová Andrea
29. Pospíchalová Ilona
30. Přikrylová Eva
31. Richterová Emílie
32. Sládková Lenka
33. Stašáková Lenka
34. Stratilová Jitka
35. Šmoldasová Eva
36. Štarnovská Jana
37. Vitoulová Denisa
38. Vysloužilová Romana
39. Weiglová Jiřina
40. Wolfová Tereza
41. Zapletalová Kateřina
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště