Výpis třídy

Školní rok: 1989 / 1990
Obor: Prodavač se zaměřením pro smíšené zboží a pro textil a odívání
Třída: P. E
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Bačová Renáta
2. Burďáková Marcela
3. Černá Šárka
4. Dohnalová Radka
5. Ďopanová Pavla
6. Dostálová Ludmila
7. Eichlerová Jitka
8. Frohmanová Jaroslava
9. Gáborová Eva
10. Gáborová Eva
11. Hamplová Renata
12. Hejkrlíková Jana
13. Horníčková Lenka
14. Horvátová Ivona
15. Houšťavová Markéta
16. Jančářová Pavla
17. Jašíčková Marcela
18. Kempná Markéta
19. Kobzová Miluše
20. Kolářová Vladislava
21. Konečná Lucie
22. Konečná Lucie
23. Kropáčová Pavlína
24. Kropáčová Pavlína
25. Lechnerová Radka
26. Lechnerová Radka
27. Macháčková Radka
28. Macháčková Radka
29. Mólerová Andrea
30. Mólerová Andrea
31. Mólerová Andrea
32. Pospíchalová Ilona
33. Přikrylová Eva
34. Sládková Lenka
35. Stašáková Lenka
36. Stratilová Jitka
37. Šmoldasová Eva
38. Štarnovská Jana
39. Vitoulová Denisa
40. Vysloužilová Romana
41. Weiglová Jiřina
42. Weiglová Jiřina
43. Wolfová Tereza
44. Zapletalová Kateřina
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště