Výpis třídy

Školní rok: 1966 / 1967
Obor: Dámská krejčová
Třída: K -2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Klapilová Světla
Příjmení a jména studentů:
1. Bulová Jarmila
2. Čičáková Jitka
3. Dedková Dagmar
4. Divišová Marie
5. Drexlerová Anna
6. Fibichrová Jana
7. Hradilová Jana
8. Janíčková Vlasta
9. Kadlecová Pavlína
10. Kakáčová Anna
11. Keclíková miluše
12. Klinecká Zdena
13. Kočířová Helena
14. Koutná Alena
15. Krmelová Jroslava
16. Kroupová Marie
17. Kunčarová Eva
18. Mačáková Marie
19. Malínková Hana
20. Minarčíková Marie
21. Pečínková Marie
22. Pospíšilová Milada
23. Ryšavá Ludmila
24. Sedláčková Božena
25. Sedláčková milada
26. Souralová marta
27. Stejskalová Helena
28. Svobodová jiřina
29. Šafaříková Dagmar
30. Štenclová Libuše
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště