Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Tuháčková Milena
Příjmení a jména studentů:
1. Bubeníčková Olga
2. Čubrdová Antonie
3. Demeterová Zuzana
4. Dopitová Jana
5. Grepl Petr
6. Gruntová Lenka
7. Helekalová Vlasta
8. Hlavinková Jana
9. Kallerová Jitka
10. Kršková Ludmila
11. Maitnerová Hana
12. Maráčková Marie
13. Nakládalová Ivana
14. Navrátilová Olga
15. Nedomová Ivana
16. Němcová Eva
17. Pavlíková Věra
18. Pavlitová Ivana
19. Pospíšil Milan
20. Procházková Iveta
21. Příkopová Marie
22. Rumpíková Jarmila
23. Slouková Jitka
24. Sontágová Jana
25. Stejskalová Dana
26. Studená Marcela
27. Suchánková Eva
28. Svoboda Rudolf
29. Svobodová Miloslava
30. Šťastná Iveta
31. Vošalíková Zdeňka
32. Vránová Magda
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště