Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Pánský krejčí
Třída: K - 1.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Prstková Božena
Příjmení a jména studentů:
1. Adamcová Marie
2. Balášová Marta
3. Cinklová Libuše
4. Daňková Danuše
5. Dragounová Anna
6. Durďáková Marie
7. Dušková Marie
8. Hainzová Jana
9. Janíčková Marta
10. Krumpholcová Hana
11. Křeš Ladislav
12. Lehká Anna
13. Lichnovská Zdena
14. Mádrová Soňa
15. Navrátil Rostislav
16. Nepožitková Jarmila
17. Pallová Božena
18. Pospíšilová Marie
19. Rezníková Soňa
20. Říhošková Božena
21. Skalková Eva
22. Šimčáková Miloslava
23. Vepřeková Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště