Výpis třídy

Školní rok: 1967 / 1968
Obor: Pánský krejčí
Třída: K -3.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Krsek Adolf
Příjmení a jména studentů:
1. Adamcová Marie
2. Balášová Marta
3. Belianská Helena
4. Cinklová Libuše
5. Daňková Danuše
6. Dragounová Anna
7. Durďáková Marie
8. Dušková Marie
9. Hainzová Jana
10. Janíčková Marta
11. Kleckerová Olga
12. Košťálková Ludmila
13. Krumpholcová Hana
14. Křeš Ladislav
15. Lehká Anna
16. Lichnovská Zdena
17. Mádrová Soňa
18. Mazáčová Blanka
19. Myslikovjan Jaroslav
20. Navrátil Rostislav
21. Nerušil Bohumír
22. Nováková Dana
23. Pospíšilová Marie
24. Rezníková Soňa
25. Říhošková Božena
26. Skalková Eva
27. Šimčáková Miloslava
28. Švestáková Věra
29. Tížková Olga
30. Vepřeková Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště