Výpis třídy

Školní rok: 1958 / 1959
Obor: Prodavači potravin
Třída: P1.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Příleská Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Absolonová Alena
2. Antoníčková Karla
3. Doleželová Ludmila
4. Dostálová Drahomíra
5. Dušková Anděla
6. Flášarová Ludmila
7. Gonsiorová Miroslava
8. Gottwaldová Heidemarie
9. Gronychová Naděžda
10. Hanych Josef
11. Hladilová Marie
12. Kácelová Marie
13. Khýrová Ludmila
14. Klanicová Drahomíra
15. Kunertová Marie
16. Kurfűrstová Věra
17. Majdová Anna
18. Malá Marie
19. Míčková Karla
20. Mikšík Pavel
21. Pavelková Eva
22. Pávková Zdenka
23. Pechová Jana
24. Pustějovská Jaroslava
25. Radílková Marie
26. Vostárková Monika
27. Wiesnerová Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště