Výpis třídy

Školní rok: 1959 / 1960
Obor: Prodavači potravin
Třída: P2.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Peprníková Dagmar
Příjmení a jména studentů:
1. Absolonová Alena
2. Antoníčková Karla
3. Doleželová Ludmila
4. Dostálová Drahomíra
5. Dušková Anděla
6. Gonsiorová Miroslava
7. Gottwaldová Heidemarie
8. Gronychová Naděžda
9. Hanych Josef
10. Hladilová Marie
11. Kácelová Marie
12. Klanicová Drahomíra
13. Kurfűrstová Věra
14. Majdová Anna
15. Malá Marie
16. Míčková Karla
17. Mikšík Pavel
18. Pavelková Eva
19. Pávková Zdenka
20. Pechová Jana
21. Pustějovská Jaroslava
22. Radílková Marie
23. Vostárková Monika
24. Wiesnerová Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště