Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Prodavač(ka) s odborným zaměřením pro domácí potřeby
Třída: P 3. H
Příjmení a jméno třídního uč.: Koutná Kristina
Příjmení a jména studentů:
1. Abrahámová Monika
2. Brzobohatá Milena
3. Coufalíková Eva
4. Čepová Jana
5. Drechslerová Michaela
6. Endlingerová Yveta
7. Foretová Eva
8. Habich Libor
9. Hanáková Jana
10. Hýblová Galina
11. Juřenová Alena
12. Kretková Libuše
13. Majerová Květoslava
14. Michálková Irena
15. Minks Vlastislav
16. Pecuchová Vlasta
17. Přikrylová Dana
18. Šteflová Miluše
19. Tomková Dana
20. Trnčáková Marie
21. Vašková Ivana
22. Vybíralová Iveta
23. Vychodilová Zdenka
24. Vykydalová Miluše
25. Vymětalíková Jana
26. Zdráhalová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště