Výpis třídy

Školní rok: 1966 / 1967
Obor: Dámská krejčová, Švadlena
Třída: K - 1.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Laitochová Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Mrtvá Eliška
2. Bilinská Eliška
3. Dohnalová Eva
4. Dvořáková Jarmila
5. Juriková Marta
6. Kapalová Anna
7. Kaulerová Marta
8. Kohoutková Bohumila
9. Kozáková Božena
10. Krejčířová Marie
11. Kubíčková Dagmar
12. Ledvoňová Lydie
13. Marková Věra
14. Martiníková Jana
15. Matulíková Miroslava
16. Milatová Jana
17. Němcová Taťána
18. Pátková Danuše
19. Riedlová Ludmila
20. Semelová Jana
21. Sítková Jolanda
22. Skládaná Dáša
23. Složilová Marie
24. Tomášková Vlasta
25. Uličná Vlasta
26. Václavíková Ludmila
27. Vaňková Libuše
28. Zehnálková Jaroslava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště