Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 3.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Tuháčková Milena
Příjmení a jména studentů:
1. Bartoňková Vlasta
2. Bubeníčková Olga
3. Čubrdová Antonie
4. Demeterová Zuzana
5. Dopitová Jana
6. Grepl Petr
7. Halouzková Lenka
8. Helekalová-Pavlíková Vlasta
9. Hlavinková Jana
10. Kallerová Jitka
11. Kršková Ludmila
12. Maitnerová Hana
13. Maráčková Marie
14. Nakládalová Ivana
15. Navrátilová Olga
16. Nedomová Ivana
17. Němcová Eva
18. Pavlíková Věra
19. Pavlitová Ivana
20. Procházková Iveta
21. Příkopová Marie
22. Rumpíková Jarmila
23. Slouková Jitka
24. Sontágová Jana
25. Stejskalová Dana
26. Studená Marcela
27. Suchánková Eva
28. Svoboda Rudolf
29. Svobodová Miloslava
30. Šťastná Iveta
31. Vošalíková Zdeňka
32. Vránová Magda
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště