Výpis třídy

Školní rok: 1967 / 1968
Obor: Dámská krejčová, Švadlena
Třída: K - 2.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Laitochová Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Bilinská Eliška
2. Dohnalová Eva
3. Dvořáková Jarmila
4. Juriková Marta
5. Kamlerová Marta
6. Kapalová Anna
7. Kohoutková Bohumila
8. Kozáková Božena
9. Krejčířová Marie
10. Kubíčková Dagmar
11. Ledvoňová Lydie
12. Marková Věra
13. Matulíková Miroslava
14. Milatová Jana
15. Mrtvá Eliška
16. Němcová Taťána
17. Pátková Danuše
18. Riedlová Ludmila
19. Semelová Jana
20. Sítková Jolanda
21. Skládaná Dáša
22. Složilová Marie
23. Tomášková Vlasta
24. Uličná Vlasta
25. Václavíková Ludmila
26. Vaňková Libuše
27. Zehnálková Jaroslava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště