Výpis třídy

Školní rok: 1989 / 1990
Obor: Prodavač (prodavačka) potravinářské zboží
Třída: P 3.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Metelková Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Bednaříková Dita
2. Čápová Anna
3. Dvořáková Marcela
4. Janů Mojmír
5. Klecová Anna
6. Kolářová Leona
7. Krpatová Žaneta
8. Kryštovská (Smičková) Jana
9. Kvapilová Gabriela
10. Lehnertová Lenka
11. Litvínová Marta
12. Ludwig Hubert
13. Lukášová Ludmila
14. Luňáčková Jana
15. Melzerová Marie
16. Mikšíková Pavlína
17. Novosadová Jitka
18. Ondruchová Marcela
19. Otáhalová Petra
20. Otčenášková Hana
21. Pajurková Gabriela
22. Pančochová Jana
23. Pelcová Jana
24. Prucková Hana
25. Příleská Iveta
26. Ruská Martina
27. Sekaninová Marcela
28. Sládková Silvie
29. Smičková Libuše
30. Šišková Irena
31. Škucová Jana
32. Šlížková Jarmila
33. Štěpánová Marcela
34. Šubrtová Miroslava
35. Švestková Pavlína
36. Tannenbergová Libuše
37. Tichá Jitka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště