Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Zahradník, Kuchař
Třída: Z - 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Klapilová Světla
Příjmení a jména studentů:
1. Andreášová Helena
2. Burešová božena
3. Čada Josef
4. Daňková Marie
5. Dudoňová Mária
6. Effenbergerová Hana
7. Filgas Jaroslav
8. Formanová jiřina
9. Frausová Zdeňka
10. Grossová Alena
11. Horváthová Libuše
12. Hrdličková Jaromíra
13. Kobilka Jiří
14. Kubáček Karel
15. Lamlová Jarmila
16. Mazalová Eliška
17. Nedvěd Jaromír
18. Nováková Marie
19. Polišenský Pavel
20. Sedláčková Jitka
21. Sklenářová Irena
22. Soušková Helena
23. Spurná Jarmila
24. Svačinová Marie
25. Světlíková Anna
26. Svozilová Alena
27. Šabíková Danuše
28. Šebestová Jana
29. Ševčíková Ludmila
30. Trefilová Dana
31. Vránová Dana
32. Wáclav Ivan
33. Židlíková Anna
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště