Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Číšník
Třída: Č 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Kvasničková Bohumila
Příjmení a jména studentů:
1. Běhalová Marie
2. Bundilová Jana
3. Cásková Marie
4. Cimflová Helena
5. Dokoupil Radomír
6. Drábek Rudolf
7. Fexová Eva
8. Hájek Zdeněk
9. Kaderková Milena
10. Krylová Anna
11. Křivánková Marie
12. Kvapil Květoslav
13. Pečený Karel
14. Petříková Jarmila
15. Röschel Jaroslav
16. Skyvová Růžena
17. Slavíček Jiří
18. Šimíková Olga
19. Tomášková Danuše
20. Zelinka Theodor
21. Zezulová Svatava
22. Zlámalová Ludmila
23. Zlámalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště