Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Prodavač textilu a oděvů
Třída: P 3.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Bogdanová Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Andresenová Dagmar
2. Bartoňková Simona
3. Brachtlová Jana
4. Ficnerová Marie
5. Grňálková-Reichelová Pavlína
6. Gruntová Helena
7. Huličková Jana
8. Jablůnková Dana
9. Jánišová Jana
10. Jarmarová Petra
11. Jatiová Irena
12. Klimešová Marcela
13. Ligenzová Vítězslava
14. Losková Eva
15. Macháčková Zdeňka
16. Malá-Bělašková Vlasta
17. Manoušková Vlasta
18. Marečková Helena
19. Mereďová Jana
20. Ospálková Lenka
21. Ospálková Marta
22. Petrošová Jiřina
23. Poznánová-Křištofová Pavlína
24. Profousová Iva
25. Špačková Marie
26. Štenclová Taťána
27. Zemánková Lenka
28. Zemanová Marcela
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště