Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Kuchař
Třída: Ku-I.
Příjmení a jméno třídního uč.: Brdečková Drahuše
Příjmení a jména studentů:
1. Bednaříková Miroslava
2. Běhalová Eva
3. Čevelová Eliška
4. Dobešová Jaroslava
5. Dostálová Františka
6. Dostálová Jiřina
7. Endlicher Jaroslav
8. Chmelová Marie
9. Janků Jiřina
10. Jedlička Vladimír
11. Kallerová Marie
12. Kameníčková Danuše
13. Kněžková Marta
14. Königová Marie
15. Kovářová Vlasta
16. Krečmer Jaroslav
17. Marková Anna
18. Odstrčilová Božena
19. Pavlíčková Eva
20. Polák Karel
21. Poláková Marie
22. Pospíšilová Alena
23. Pospíšilová Ludmila
24. Raclavská Eva
25. Sabíková Marta
26. Schrötterová Věra
27. Smékalová Marie
28. Soldánová Jiřina
29. Srostlíková Vlasta
30. Štýbnarová Ludmila
31. Uvízlová Ludmila
32. Valeriánová Marie
33. Vašíčková Jana
34. Vávrová Jarmila
35. Vrbková Libuše
36. Wolfová Marcela
37. Záchová Blanka
38. Zemánková Božena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště