Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Kuchař - číšník s odborným zaměřením na Kuchař
Třída: KU 1. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Konrádová Silva
Příjmení a jména studentů:
1. Bednářová Pavla
2. Benediktová Zdenka
3. Benischová Hana
4. Benýšková Drahomíra
5. Bušek Petr
6. Caruzzi Marie
7. Dostálová Jaroslava
8. Grusová Jarmila
9. Hausknechtová Jana
10. Havlík Radoslav
11. Horecká Světlana
12. Hovorková Dagmar
13. Hybnerová Vlasta
14. Jehličková Emilie
15. Krystová Iveta
16. Nová Danuše
17. Ondrášková Lenka
18. Páleníková Ivana
19. Pospíšilová Miluše
20. Rýparová Ivana
21. Smékalová Miloslava
22. Soldán Jaromír
23. Sroková Marcela
24. Szczurková Lenka
25. Ševečková Jitka
26. Šilhánová Zuzana
27. Šrámková Zuzana
28. Šubová Helena
29. Vyhlídalová Marie
30. Zahrádka Jiří
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště