Výpis třídy

Školní rok: 1966 / 1967
Obor: Holič, Kadeřník
Třída: H 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Grygárek Zdeněk
Příjmení a jména studentů:
1. Adamcová Alena
2. Bejdáková Růžena
3. Blažková Bronislava
4. Čecháková Jana
5. Dirilová Jarmila
6. Gotzová Zdeňka
7. Hanáková jitka
8. Janáčková Helena
9. Jurková Jindra
10. Kalandrová Hana
11. Klíčová Marie
12. Kratochvílová Věra
13. Kšparová Ludmila
14. Malýková Alena
15. Mužíková Drahomíra
16. Nádvorníková Helena
17. Navrátilová Jaroslava
18. Nerušilová Dáša
19. Otáhalová Marie
20. Slouková Jitka
21. Svobodová Pavla
22. Špidlová Jana
23. Urbanová Marie
24. Všetičková Blanka
25. Zářecká Hana
26. Zdražilová Jana
27. Žáková Danuše
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště