Výpis třídy

Školní rok: 1967 / 1968
Obor: Holič, Kadeřník
Třída: H 3..
Příjmení a jméno třídního uč.: Grygárek Zdeněk
Příjmení a jména studentů:
1. Adamcová Alena
2. Bejdáková Růžena
3. Blažková Bronislava
4. Čecháková Jana
5. Dirilová Jarmila
6. Hanáková jitka
7. Janáčková Helena
8. Jurková Jindra
9. Kalandrová Hana
10. Klíčová Marie
11. Kratochvílová Věra
12. Kšparová Ludmila
13. Malýková Alena
14. Mužíková Drahomíra
15. Nádvorníková Helena
16. Navrátilová Jaroslava
17. Nerušilová Dáša
18. Otáhalová Marie
19. Slouková Jitka
20. Svobodová Pavla
21. Špidlová Jana
22. Urbanová Marie
23. Všetičková Blanka
24. Zářecká Hana
25. Zdražilová Jana
26. Žáková Danuše
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště