Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: kuchař
Třída: Ku 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Brdečková Drahuše, Slezák Josef
Příjmení a jména studentů:
1. Bednaříková Miroslava
2. Běhalová Eva
3. Bláhová Františka
4. Čevelová Eliška
5. Dobešová Jaroslava
6. Dostálová Františka
7. Dostálová Jiřina
8. Dostálová Oldřiška
9. Endlicher Jaroslav
10. Gregorová Marie
11. Hájková Emílie
12. Chmelová Marie
13. Kameníčková Danuše
14. Kněžhová Marta
15. Königová Marie
16. Kořínková Ludmila
17. Kovářová Vlasta
18. Krečmer Jaroslav
19. Marková Anna
20. Molnárová Emílie
21. Odstrčilová Božena
22. Pláničková Ludmila
23. Polák Karel
24. Poláková Marie
25. Pospíšilová Alena
26. Pospíšilová Ludmila
27. Prečová Zdena
28. Raclavská Eva
29. Sedláčková Milada
30. Schrötterová Věra
31. Smejkalová Ludmila
32. Smékalová Marie
33. Soldánová Jiřina
34. Srostlíková Vlasta
35. Štríburzová Ludmila
36. Uvízlová Ludmila
37. Vašíčková Jana
38. Vávrová Jarmila
39. Wolfová Marcela
40. Záchová Blanka
41. Zemánková Božena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště