Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Kuchař - číšník s odborným zaměřením na Kuchař
Třída: KU 2. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Konrádová Silva
Příjmení a jména studentů:
1. Benischová Hana
2. Benýšková Drahomíra
3. Bušek Petr
4. Caruzzi Marie
5. Dostálová Jaroslava
6. Hausknechtová Jana
7. Havlík Radoslav
8. Horecká Světlana
9. Hovorková Dagmar
10. Jehličková Emilie
11. Krystová Iveta
12. Nová Danuše
13. Ondrášková Lenka
14. Páleníková Ivana
15. Pospíšilová Miluše
16. Rýparová Ivana
17. Smékalová Miloslava
18. Sroková Marcela
19. Szczurková Lenka
20. Ševečková Jitka
21. Šilhánová Zuzana
22. Šrámková Zuzana
23. Šubová Helena
24. Vyhlídalová Marie
25. Zahrádka Jiří
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště