Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Zahradník
Třída: Z 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Zahnáš Antonín
Příjmení a jména studentů:
1. Arnoštová Pavla
2. Břínek Svatopluk
3. Čtvrtlíková Antonie
4. Dočekal Bohumír
5. Dorazilová Vlasta
6. Ježková Jiřina
7. Jurášová Zdena
8. Kozelská Zdena
9. Křížková Helena
10. Mazačová Miloslava
11. Nyklová Libuše
12. Pavlovská Věra
13. Pifková Jarmila
14. Rozsypalová Jana
15. Řehák Josef
16. Škurková Věra
17. Šmídová Milada
18. Špačková Jaroslava
19. Urbančíková Jitka
20. Vetešníková Milada
21. Vyvážilová Jana
22. Zatloukalová Marie
23. Zittová Vlasta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště