Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Zahradník
Třída: Z 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Zahnáš Antonín
Příjmení a jména studentů:
1. Arnoštová Pavla
2. Břínek Svatopluk
3. Čtvrtlíková Antonie
4. Dočekal Bohumír
5. Dorazilová Vlasta
6. Ježková Jiřina
7. Jurášová Zdena
8. Křížková Helena
9. Mazačová Miloslava
10. Nyklová Libuše
11. Pavlovská Věra
12. Pifková Jarmila
13. Pláničková Ludmila
14. Rozsypalová Jana
15. Řehák Josef
16. Škurková Věra
17. Šmídová Milada
18. Špačková Jaroslava
19. Urbančíková Jitka
20. Vetešníková Milada
21. Zatloukalová Marie
22. Zbranek Bedřich
23. Zittová Vlasta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště