Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Zahradník
Třída: Z 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Zahnáš Antonín
Příjmení a jména studentů:
1. Arnoštová Pavla
2. Čtvrtlíková Antonie
3. Dočekal Bohumír
4. Dorazilová Vlasta
5. Dřínek Svatopluk
6. Ježková Jiřina
7. Jurášová Zdena
8. Křížková Helena
9. Mazačová Miloslava
10. Nyklová Libuše
11. Pifková Jarmila
12. Pláničková Ludmila
13. Rozsypalová Jana
14. Řehák Josef
15. Škurková Věra
16. Šmídová Milada
17. Špačková Jaroslava
18. Urbančíková Jitka
19. Zatloukalová Marie
20. Zbranek Bedřich
21. Zittová Vlasta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště