Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Cukrovinkářka
Třída: C 1
Příjmení a jméno třídního uč.: Fránek Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Absolonová Anna
2. Bičová Eva
3. Bílá Anna
4. Dostálová Eva
5. Došlová Františka
6. Endlicherová Růžena
7. Fialová Libuše
8. Hrušková Jitka
9. Kociánová Jarmila
10. Koláčková Helena
11. Kopečná Jarmila
12. Kreuzingerová Alena
13. Matoušková Jaroslava
14. Maturová Pavla
15. Mlčochová Květoslava
16. Nesvadbová Dana
17. Neubauerová Eva
18. Olšanská Zdena
19. Ondrušková Vlasta
20. Poučenská Věra
21. Sedlačíková Marie
22. Skaličková Marta
23. Skládalová Alena
24. Stodolová Hana
25. Svozilová Jiřina
26. Ševčíková Eva
27. Vojáčková Jana
28. Voráčová Helena
29. Vymětalová Miroslava
30. Zatloukalová Bohumila
31. Zemánková Marta
32. Zemanová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště