Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Cukrovinkářka
Třída: C 3
Příjmení a jméno třídního uč.: Fránek Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Absolonová Anna
2. Bílá Anna
3. Došlová Františka
4. Endlicherová Růžena
5. Fialová Libuše
6. Kociánová Jarmila
7. Koláčková Helena
8. Kopečná Jarmila
9. Kreuzingerová Alena
10. Matoušková Jaroslava
11. Maturová Pavla
12. Mlčochová Květoslava
13. Nesvadbová Dana
14. Neubauerová Eva
15. Olšanská Zdena
16. Ondrušková Vlasta
17. Poučenská Věra
18. Skaličková Marta
19. Stodolová Hana
20. Svozilová Jiřina
21. Ševčíková Eva
22. Vojáčková Jana
23. Voráčová Helena
24. Vymětalová Miroslava
25. Zatloukalová Bohumila
26. Zemánková Marta
27. Zemanová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště