Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Lučebník tuků
Třída: L 1
Příjmení a jméno třídního uč.: Homola Tomáš
Příjmení a jména studentů:
1. Bolová Miroslava
2. Čtvrtlíková Božena
3. Dostálková Zdeňka
4. Foukalová Marie
5. Greplová Ludmila
6. Hamplová Marcela
7. Hlavinková Jiřina
8. Hluší Marie
9. Jíravová Marta
10. Juklíková Eva
11. Jurková Marcela
12. Kopecká Vendulka
13. Koutková Marcela
14. Kráčmarová Hana
15. Kráčmarová Miluše
16. Králová Ludmila
17. Krausová Věra
18. Křížková Eva
19. Lněničková Anna
20. Lochnerová Jiřina
21. Macáková Marie
22. Malá Zdeňka
23. Najčová Jana
24. Petrová Jana
25. Procházková Zdeňka
26. Rifler Miloslav
27. Řepková Milena
28. Sedláková Dana
29. Šnajdrová Jaroslava
30. Vágnerová Marie
31. Voráč Oldřich
32. Vybíralová Olga
33. Zatloukalová Jiřina
34. Žaláková Helena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště