Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Lučebník tuků
Třída: L 2
Příjmení a jméno třídního uč.: Homola Tomáš
Příjmení a jména studentů:
1. Bolová Miroslava
2. Čtvrtlíková Božena
3. Dostálková Zdeňka
4. Foukalová Marie
5. Greplová Ludmila
6. Hluší Marie
7. Jíravová Marta
8. Juklíková Eva
9. Jurková Marcela
10. Koutková Marcela
11. Kráčmarová Hana
12. Kráčmarová Miluše
13. Králová Ludmila
14. Krausová Věra
15. Křížková Eva
16. Lněničková Anna
17. Macáková Marie
18. Malá Zdeňka
19. Najčová Jana
20. Petrová Jana
21. Procházková Zdeňka
22. Rifler Miloslav
23. Šnajdrová Jaroslava
24. Vágnerová Marie
25. Voráč Oldřich
26. Vybíralová Olga
27. Zatloukalová Jiřina
28. Žaláková Helena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště