Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Zaoral Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Bogarová Štěpánka
2. Boháčová Anna
3. Budová Jarmila
4. Čechová Marta
5. Červenková Eva
6. Drábková Hana
7. Fochlerová Anna
8. Horáková Vlasta
9. Hrušková Miroslava
10. Jenčková Mariana
11. Josefíková Drahomíra
12. Kociánová Ivana
13. Kopecká Květoslava
14. Kubanová Libuše
15. Lišková Anežka
16. Marčíková Milada
17. Mikulíková Naděžda
18. Opluštilová Růžena
19. Růžičková Hana
20. Spáčilová Marie
21. Svobodová Svatava
22. Širůčková Anna
23. Valášková Jitka
24. Vašíčková Marie
25. Vyroubalová Hana
26. Zmeškalová Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště