Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Lučebník tuků
Třída: L 3
Příjmení a jméno třídního uč.: Dostálová Miloslava
Příjmení a jména studentů:
1. Bolová Miroslava
2. Čtvrtlíková Božena
3. Dostálková Zdeňka
4. Foukalová Marie
5. Greplová Ludmila
6. Hluší Marie
7. Jíravová Marta
8. Jurková Marcela
9. Koutková Marcela
10. Kráčmarová Hana
11. Kráčmarová Miluše
12. Králová Ludmila
13. Krausová Věra
14. Křížková Eva
15. Lněničková Anna
16. Macáková Marie
17. Malá Zdeňka
18. Najčová Jana
19. Petrová Jana
20. Procházková Zdeňka
21. Rifler Miloslav
22. Šnajdrová Jaroslava
23. Vybíralová Olga
24. Zatloukalová Jiřina
25. Žaláková Helena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště