Výpis třídy

Školní rok: 1966 / 1967
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Vyvlečka František
Příjmení a jména studentů:
1. Bartáková Anna
2. Bouchalová Jaroslava
3. Bouchalová Jitka
4. Čechová Marta
5. Červenková Eva
6. Drábková Hana
7. Gardianová Anna
8. Hradilová Miroslava
9. Hrušková Miroslava
10. Ignačáková Libuše
11. Kadlčíková Ludmila
12. Kopřivová Hana
13. Kovářová Marie
14. Mikulíková Naděžda
15. Přikrylová Jiřina
16. Růžičková Hana
17. Sanderová Drahomíra
18. Skoupilová Libuše
19. Svobodová Svatava
20. Špačková Marie
21. Telíšková Anna
22. Tvrdá Věra
23. Valášková Jitka
24. Valouchová Libuše
25. Vyroubalová Hana
26. Zawadovská Jana
27. Zmeškalová Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště