Výpis třídy

Školní rok: 1982 / 1983
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 1.E
Příjmení a jméno třídního uč.: Zajíčková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Adámková Marta
2. Bulová Hana
3. Čechová Anna
4. Dvořáková Ivana
5. Fialová Helena
6. Hanslíková Zuzana
7. Hrazdilová Jana
8. Karbová Světlana
9. Konupková Marta
10. Machatová Lenka
11. Meszaros Roman
12. Nováková Pavlína
13. Pokorná Jarmila
14. Slouková Marie
15. Šoupalová Dana
16. Šrámek Pavel
17. Štefová Helena
18. Šurkal Radovan
19. Tomášek Petr
20. Vaňková Kamila
21. Vlček Bohumír
22. Zajíčková Marcela
23. Zbořilová Danuše
24. Zbořilová Radmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště