Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 3.E
Příjmení a jméno třídního uč.: Danzmajerová Alena
Příjmení a jména studentů:
1. Adámková-Dokulilová Marta
2. Bulová Hana
3. Čechová Anna
4. Dvořáková Ivana
5. Fialová Helena
6. Hanslíková Zuzana
7. Hrazdilová Jana
8. Karbová Světlana
9. Konupková Marta
10. Machatová Lenka
11. Meszaros Roman
12. Nováková Pavlína
13. Pokorná Jarmila
14. Slouková-Pluháčková Marie
15. Snášelová Miloslava
16. Šoupalová Dana
17. Šrámek Pavel
18. Štefová Helena
19. Šurkal Radovan
20. Tomášek Petr
21. Vaňková Kamila
22. Zajíčková Marcela
23. Zbořilová Danuše
24. Zbořilová Radmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště