Výpis třídy

Školní rok: 1961 / 1962
Obor: Prodavač textilního zboží
Třída: P 1A.
Příjmení a jméno třídního uč.: Peprníková Dagmar
Příjmení a jména studentů:
1. Bordovská Vlasta
2. Burďáková Jana
3. Crháková Miluše
4. Červinková Eva
5. Ďörďová Magda
6. Dostálová Marie
7. Dvořáková Markéta
8. Ficková Jana
9. Hoigrová Blanka
10. Kluková Marie
11. Kolková Františka
12. Koňaříková Jana
13. Kučerová Eva
14. Matějová Miroslava
15. Něstreljajevová Alexandra
16. Novák Jan
17. Ondrová Marie
18. Oulehlová Danuše
19. Pekáčková Alena
20. Plisková Marie
21. Švancrová Miroslava
22. Tichá Božena
23. Vilímcová Helena
24. Zmeškalová Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště