Výpis třídy

Školní rok: 1962 / 1963
Obor: Prodavač textilního zboží
Třída: P 2A.
Příjmení a jméno třídního uč.: Peprníková Dagmar
Příjmení a jména studentů:
1. Bordovská Vlasta
2. Burďáková Jana
3. Crháková Miluše
4. Červinková Eva
5. Ďörďová Magda
6. Dostálová Marie
7. Dvořáková Markéta
8. Ficková Jana
9. Hoigrová Blanka
10. Kluková Marie
11. Kolková Františka
12. Koňaříková Jana
13. Kostíková Alice
14. Kučerová Eva
15. Matějová Miroslava
16. Něstreljajevová Alexandra
17. Novák Jan
18. Ondrová Marie
19. Oulehlová Danuše
20. Pekáčková Alena
21. Plisková Marie
22. Švancrová Miroslava
23. Tichá Božena
24. Vilímcová Helena
25. Zmeškalová Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště