Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 2. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Pokorný Bohumír
Příjmení a jména studentů:
1. Bednářová Helena
2. Beilová Milada
3. Coufalová Ludmila
4. Čáslavská Dagmar
5. Čtvrtlíková Anna
6. Dobrovolná Jaromíra
7. Hajdíková Ludmila
8. Hudečková Miroslava
9. Jírová Věra
10. Kozáková Jarmila
11. Králová Anna
12. Krystýnová Jana
13. Měrotská Marie
14. Opletalová Lenka
15. Pospíšilová Marie
16. Pulchertová Alena
17. Seidlová Marie
18. Slezáková Olga
19. Stejskalová Dagmar
20. Šišková Jaroslava
21. Tomášková Miroslava
22. Vráželová Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště