Výpis třídy

Školní rok: 1966 / 1967
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 3. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Pokorný Bohumír
Příjmení a jména studentů:
1. Bednářová Helena
2. Beilová Milada
3. Coufalová Ludmila
4. Čáslavská Dagmar
5. Čtvrtlíková Anna
6. Dobrovolná Jaromíra
7. Hajdíková Ludmila
8. Hudečková Miroslava
9. Jírová Věra
10. Kolářová Helena
11. Kozáková Jarmila
12. Králová Anna
13. Krystýnová Jana
14. Langrová Marie
15. Měrotská Marie
16. Nádvorníková Jaroslava
17. Nosková Marta
18. Opletalová Lenka
19. Pechová Ludmila
20. Pospíšilová Marie
21. Pulchertová Alena
22. Rábová Dradomíra
23. Rolníková Růžena
24. Satorová Milena
25. Seidlová Marie
26. Slezáková Olga
27. Stejskalová Dagmar
28. Šišková Jaroslava
29. Štefková Anna
30. Tomášková Miroslava
31. Tomášková Věra
32. Vráželová Eva
33. Zeisbergerová Věra
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště